Aby obejrzeć retransmisję wprowadź otrzymany kod / Retransmission :